Program Klik Dengan Bijak dan Advokasi Merdeka

18 Ogos 2018 | Sabtu
9.00 pagi - 1.00 petang | Mini RTC Bendang Man, Kedah

Tujuan:
Bertujuan untuk membudayakan penggunaan internet secara positif berteraskan 3 aspek iaitu keselamatan, kewaspadaan dan tanggungjawab yang menitikberatkan kawal selia kendiri (self-regulation) dalam membendung masalah penyalahgunaan internet.

Kelebihan:
• Mengeratkan hubungan antara pengunjung Pusat Internet.
• Melahirkan pengguna yang celik terhadap teknologi dan kandungan media baru (bijak internet).
• Mewujudkan rasa tanggungjawab dalam kalangan pengguna Internet supaya beretika dan prihatin terhadap pengguna yang lain.

Penglibatan:
- Peserta program.

Perlaksanaan Aktiviti:
Program advokasi ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada komuniti sekitar tentang kempen klik dengan bijak dan kempen e-waste.

Berikut adalah gambar semasa aktiviti dijalankan:Kembali ke halaman utama