Pembinaan modul pembelajaran KAFA melalui ICT

5 April 2017 | Rabu
9.30 pagi – 12.30 tengahari| Pusat Internet 1Malaysia Padang Serai, Kedah

Tujuan:
Dapat melatih guru-guru KAFA untuk meningkatkan kemahiran mengajar melalui ICT.

Kelebihan:
- Memperkenalkan kaedah pembelajaran yang baru.
- Memudahkan guru-guru KAFA untuk mengajar dan menarik minat pelajar.

Penglibatan:
Guru-guru KAFA kawasan Padang Serai

Butir-butir aktiviti:
Pembinaan modul pembelajaran melalui system atas talian dan melatih penggunaan peralatan ICT dalam pembelajaran.

Berikut adalah gambar semasa aktiviti dijalankan:

Kembali ke halaman utama